Ryttmästargården Skegrie Sweden 0046-410-330616

1
2
3
4
5
6

 

Skegrie by på Söderslätt i Skåne är en by med mycket gamla anor. I byn finns fornlänningar från ca 3000 f kr och kyrkan är sedan 1100-talet, ungefär samtidigt som byn nämns i skrift första gången.

I den gamla delen av byn ligger Ryttmästargården, Skegrie nr 10:17 enligt gamla benämningen. Numera är gården privatbostad och familen köpte stället 2007. På gården bedriver vi företag i mindre skala med bl a utbildning och uthyrning av lokaler och mark.

Vi finns här:

Klicka för karta och vägbeskrivning